Wilt u weten wat inwoners van uw dorp denken over het leven in het dorp? Zijn ze tevreden of moet er toch aan een en ander gesleuteld worden? Willen ze meer betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het dorp? En willen ze zich misschien ook wel inzetten om daar mee aan te werken?

Allemaal vragen waarop u via DORP inZICHT een antwoord kunt krijgen. DORP inZICHT geeft een groep wakkere burgers immers alle instrumenten in handen om, met of zonder steun van buitenaf, zelf een bevraging bij dorpsgenoten op te zetten. Door die bevraging krijgen sommige dorpsbewoners ook de smaak te pakken om samen met anderen iets te doen met de resultaten en het samen-leven in het dorp te verbeteren.

DORP inZICHT is een product van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, gebaseerd op de Engelse methodiek 'Village Appraisals' ontwikkeld door de Countryside and Community Research Unit van de Universiteit van Gloucestershire. Het project 'DORP inZICHT uit de startblokken' dat in 2006-2007 gratis ondersteuning biedt bij de begeleiding van DORP inZICHT-toepassingen wordt - in opdracht van de Vlaamse minister van plattelandsbeleid en de Vlaamse Landmaatschappij - uitgevoerd door Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland vzw in samenwerking met Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Oost- en West-Vlaanderen.

Samenlevingsopbouw               Samenlevingsopbouw Meetjesland   Vlaams Gewest   Vlaamse Landmaatschappij