WIE KAN INITIATIEF NEMEN ?

DORP inZICHT is een instrument VOOR bewoners, DOOR bewoners. De stuwende kracht is een projectgroep die bestaat uit inwoners van het dorp, eventueel aangevuld met mensen die een sterke band hebben met het dorp.
Het initiatief om de methodiek te hanteren kan echter vanuit verschillende hoeken komen:

De bewoners zelf
En of meerdere dorpsbewoners kunnen het initiatief nemen om DORP inZICHT toe te passen. Voor hen kan DORP inZICHT een instrument zijn om te werken aan de sociale samenhang in hun dorp, om inwoners dichter bij het bestuur te brengen, om de leefbaarheid op bepaalde punten te verhogen,...

Een reeds bestaande vereniging
Daarnaast kunnen reeds bestaande verenigingen het initiatief nemen om DORP inZICHT te introduceren bij dorpsbewoners, zoals een landelijke beweging, een arbeidersbeweging, een jeugdbeweging, een dorpsraad, Samenlevingsopbouw,...

Lokaal bestuur
Beleidsverantwoordelijken die bewoners meer wensen te betrekken bij het beleid van hun dorp kunnen ook het initiatief nemen voor een toepassing van DORP inZICHT. Voor hen kan DORP inZICHT een instrument zijn in een participatieproces voor hun te voeren plattelandsbeleid of voor de opmaak van beleidsplannen. Zo kan DORP inZICHT een ideale methodiek zijn voor bewonersbetrokkenheid bij het opmaken van dorpsontwikkelingsplannen.


Belangrijk is dat, ongeacht de initiatiefnemer, het verdere verloop in handen ligt van de bewoners zelf.