SITUERING

DORP inZICHT is oorspronkelijk ontstaan in Groot-BrittanniŽ onder de naam "Village Appraisals". De methodiek werd 25 jaar geleden ontwikkeld door de Countryside and Community Research Unit (CCRU), een onderzoeksafdeling van de universiteit van Gloucestershire (http://www.glos.ac.uk/faculties/ccru/village-appraisal/index.cfm).
Door het grote succes werd besloten om de methodiek te vertalen en hertalen naar de Vlaamse en Nederlandse context.
In Vlaanderen vond een proefproject plaats in vijf plattelandskernen van het Meetjesland.