LAATSTE NIEUWS


DORP inZICHT Flora gaat van start Naar een Oost-Vlaamse vereniging kleine kernen | Ontmoetingsdag DORP inZICHT 23 oktober | Lembeke zit niet stil | Antwerpen aan de slag met DORP inZICHT | Projectoproep 'kleinschalige projecten voor een rechtvaardiger samenleving' | Ontmoetingsdag 8 mei 2010 | Ontmoetingsdag 28 november 2009 | Ontmoetingsdag 25 april 2009 | Achterbroek | Afsnee | Balgerhoeke | Beke | Bommershoven-Haren | De Locht | Doomkerke | Desselgem | Ettelgem | Geraardsbergen | Heldergem | Herne | Hoek | Houtave | Kanegem | Kruiskerke | Lembeke | Mannekensvere | Oosteeklo | Ramskapelle | Reningelst | Schelderode | Schore | Schuiferskapelle | Sint-Jacobskappele | Sint-Jan | Sint-Kruis-Winkel/Mendonk Sint-Pieters-Kapelle | Slijpe | Ursel | Zevendonk |


DORP inZICHT Flora gaat van start juni 2011

Op woensdag 15 juni kwamen zo'n 25 enthousiaste inwoners van Flora - een wijk in Merelbeke - samen om de eerste voorbereidingen voor een DORP inZICHT bevraging te treffen.

Inwoners van Flora kunnen alvast volgende data op hun kalender noteren: zondag 10 juli van 10u tot 13u en woensdag 24 augustus van 19u tot 22u kunnen zij in het ontmoetingscentrum komen aangeven welke leefbaarheidsthema's zeker in de vragenlijst aan bod moeten komen! Mis deze kans niet!

Wordt vervolgd...
Project naar een Oost-Vlaamse vereniging kleine kernen uit de startblokken april 2011

De voorbije jaren hebben we gemerkt dat heel veel kleine plattelandskernen te kampen hebben met dezelfde problemen (zoals bijvoorbeeld het verdwijnen van de dienstverlening uit de dorpen, de toenemende verkeersdrukte en verkeersonveiligheid, het gebrek aan sociale contacten in het dorp, …) en vaak met heel veel vragen zitten over hoe die problemen aan te pakken, hoe te onderhandelen met een gemeente- of stadsbestuur,…

In 2009 en 2010 organiseerden we een aantal ontmoetingsdagen voor DORP inZICHTgroepen. Die ontmoetingsdagen konden op heel veel bijval rekenen: bewonersgroepen wisselden van gedachten over hun eigen werking, gaven elkaar tips en vooral, motiveerden elkaar om verder te werken aan de ontwikkeling van hun dorp! Van daaruit is het idee gegroeid om te starten met een vereniging kleine kernen die al die groepen op structurele basis samen wil brengen. De bedoeling van zo een vereniging is om door bundeling van krachten meer stem te geven aan de noden en behoeften van de inwoners van landelijk gebied en zo meer door te wegen op het beleid. Daarnaast kunnen bewonersgroepen eigen ervaringen en praktijken uitwisselen zodanig dat iedereen er sterker van wordt!

In april 2011 worden de eerste bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten wordt het project voorgesteld, kunnen de verschillende bewonersgroepen kennis met elkaar en elkaars werking maken en kunnen ideeën uitgewisseld worden over de meerwaarde die zo’n vereniging kleine kernen kan bieden.

Alle bewonersgroepen die actief zijn in Oost-Vlaams landelijk gebied zijn van harte welkom!

Bijeenkomst voor bewonersgroepen uit de regio Meetjesland, Leie en Schelde: donderdag 7 april om 19.00u in het Ontmoetingscentrum te Lotenhulle (Aalter)
Bijeenkomst voor bewonersgroepen uit de regio Waas en Dender: donderdag 28 april om 19.00u in Zaal De Kouter te Belsele (Sint-Niklaas)
Bijeenkomst voor bewonersgroepen uit de regio Vlaamse Ardennen: donderdag 5 mei om 19.00u in Boekenzolder Egmontkasteel, Heldenlaan, 9620 Zottegem.

Info en inschrijvingen: Sofie Van Moortel, Moeie 16a, 9900 Eeklo, tel. 09 376 71 05, e-mail: sofie.van.moortel@samenlevingsopbouw.be
Mannekensvere november 2010

In Mannekensvere werden de resultaten van de bevraging voorgesteld op een dorpsbijeenkomst in november 2010. De vrijwilligers van DORP inZICHT zullen hun wensen nu voorleggen aan het gemeentebestuur.
Ontmoetingsdag DORP inZICHT 23 oktober Oktober 2010

Hierbij willen wij alle DORP inZICHT-groepen uitnodigen op de volgende ontmoetingsdag.

DORP inZICHT wordt toegepast op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Door spreiding in tijd en plaats, is er tot op heden weinig contact tussen de verschillende projectgroepen. Via de ontmoetingsdag willen we daar vanuit Samenlevingsopbouw verandering in brengen!

Op onze ontmoetingsdag willen we alle projectgroepen samenbrengen. Het uitwisselen van ervaringen, vragen en tips kan voor iedere projectgroep een meerwaarde betekenen. Bovendien kunnen contacten worden gelegd waardoor de verschillende projectgroepen in de toekomst nog verder met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen.

Het programma vind je in de uitnodiging (zie onder).

Wij ontvangen je met open armen!

>> Uitnodiging

Lembeke zit niet stil Oktober 2010

Het is ondertussen al drie jaar geleden dat de projectgroep in Lembeke de DORP inZICHT bevraging afrondde, maar sindsdien is heel wat gebeurd: Lembeke werd geselecteerd voor de wedstrijd ‘Dorp met toekomst’ en van daaruit werd een dorpsraad opgericht. In Lembeke was 2010 het jaar van de ‘groene leefbaarheid’. Op het programma stonden o.m. deelname aan de klimaatwijken, een compostactie en binnenkort - op zondag 17 oktober - volgen nog een groenwandeling en de jaarlijkse open bewonersbijeenkomst.

Meer info op www.dorpsraadlembeke.be
Antwerpen aan de slag met DORP inZICHT Oktober 2010

Twee dorpen in Antwerpen, Achterbroek (deelgemeente van Kalmthout) en Koningshooikt (deelgemeente van Lier), zijn druk in de weer met DORP inZICHT. Op maandag 11 oktober wordt in Koningshooikt een startvergadering voor de projectgroep georganiseerd. In Achterbroek werd een aantal maanden geleden een projectgroep samengesteld bestaande uit 9 enthousiaste inwoners (waarvan maar liefst 8 vrouwen) die ondertussen de vragenlijst volledig samengesteld hebben. In oktober wordt gestart met het uitdelen van de enquêtes. De verwachtingen zijn hoog gespannen!

Niet ver van Achterbroek bevindt zich nog een andere DORP inZICHT gemeente: Hoek, deelgemeente van Essen. Twee jaar geleden werd daar de DORP inZICHT bevraging met succes afgerond. Momenteel is men druk in de weer met het opstarten van een bewonersplatform. De projectgroep wil graag werk maken van een speelpleintje in de dorpskern en de herinrichting van de oude jongensschool.
Projectoproep 'kleinschalige projecten voor een rechtvaardiger samenleving' Oktober 2010

Te veel mensen ondervinden dagelijks de gevolgen van sociale ongelijkheid. Vanuit die bezorgdheid werd het Fonds Celina Ramos opgericht door een echtpaar met een zeer uitgesproken sociaal engagement voor meer sociale rechtvaardigheid. Het Fonds steunt projecten die werken rond mensen met een maatschappelijke achterstand.

Meer info: http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=209812&LangType=2067
Ontmoetingsdag 8 mei 2010 (Ursel) Mei 2010

Op zaterdag 8 mei 2010 vond alweer de derde editie van de DORP inZICHT ontmoetingsdag plaats. Deze keer werden we verwelkomd in de parochiezaal van Ursel. Voorzien van de nodige spijs en drank kregen we een uiteenzetting van Bernard Daelemans van "De Wakkere Burger" over het reilen en zeilen van een gemeentebestuur. Allerlei vragen over openbaarheid van bestuur, volksraadplegingen e.d. werden behandeld. Na de broodjeslunch volgde een workshop over het schrijven van subsidiedossiers. De deelnemers uit de verschillende dorpen wisselden gretig tips en ervaringen uit en konden terug naar huis vertrekken met heel wat nieuwe inspiratie! Als kers op de taart kregen we een korte rondleiding in het dorp. Burgemeester van Knesselare, Fredy Tanghe, was onze gids!

Tot de volgende ontmoetingsdag!

>> Verslag
>> Lijst interessante subsidiekanalen
>> Bijlage 1 Wakkere Burger
>> Bijlage 2 Wakkere Burger
>> Bijlage 3 Wakkere Burger
>> Powerpointpresentatie workshop subsidies


Achterbroek (Kalmthout, Antwerpen) Juli 2010


In Achterbroek, deelgemeente van Kalmthout, is een groep van negen enthousiastelingen ook van start gegaan met een toepassing van DORP inZICHT. Er is ondertussen al een eerste openbewonersbijeenkomst georganiseerd, tijdens de kermis op 4 juli, waar alle inwoners hun mening over de verschillende thema’s konden geven. Dankzij de goede voorbereidingen, de verdeling van flyers in gans het dorp en ook het mooie weer was dit een enorm succes. Zeker 300 mensen zijn een kijkje komen nemen in de DORP inZICHT-tentjes!
Tweede DORP inZICHT in Bommershoven-Haren (Borgloon, Limburg) juli 2010

In 2006 werd in het Limburgse Bommershoven en Haren reeds een DORP inZICHT succesvol toegepast. De respons op de vragenlijst lag toen op ongeveer 60%. De resultaten werden overgemaakt aan het beleid en de bewoners, en er werden werkgroepen een bewonerskern opgericht die met de resultaten van de enquête aan de slag gingen.
Omdat het project in 2010 op zijn eind zal lopen, werd beslist om een tweede DORP inZICHT te organiseren. Enerzijds om een soort evaluatie van de werking te kunnen maken, anderzijds om nieuwe input van de inwoners te verkrijgen die dan kan dienen als agendavorming voor de bewonerskern, die nog steeds actief is.
Een eerste contact tussen RIMO Limburg en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vond plaats op 29 mei 2010 waarbij de doelstellingen en de werkwijze van het project aan bod kwamen. Op 16 juni werd nadien een open bewonersbijeenkomst georganiseerd die zowel een uitleg over de methodiek als een brainstormsessie met alle inwoners van beide dorpen omvatte.
Op dit moment zijn de vragenlijsten verdeeld en worden ze verwerkt.
Dorpenmarkt 06 juni 2010 (Geraardsbergen, O-Vl) Juni 2010

Slotevenement Leaderproject “Dorpsparticipatie 5 voor 10”

Eind juni 2010 loopt het Leaderproject ‘Dorpsparticipatie 5 voor 10 ‘op z’n einde. Via dit project hebben het stads- en OCMW-bestuur van Geraardsbergen in samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw het voorbije jaar getracht om inwoners uit de 10 Leaderdorpen (Grimminge, Idegem, Nieuwenhove, Onkerzele, Ophasselt, Schendelbeke, Smeerebbe-Vloerzegem, Waarbeke, Zandbergen, Zarlardinge) samen te brengen om na te denken over en plannen te maken voor de toekomst van de dorpen. In een aantal van die dorpen werden intussen dorpsraden opgericht die de komende jaren werk zullen maken van een leefbaar dorp!
Om dit project feestelijk af te sluiten organiseren we op zondag 6 juni 2010 tussen 13u en 18u een fietstocht/sneukeltoer. Er worden twee fietsroutes (en een alternatieve autoroute) van elk 20 à 25 km uitgestippeld die telkens 6 van de 10 Leaderdorpen met elkaar verbinden. Iedereen is welkom om kennis te maken met de resultaten van het project: in het ene dorp wordt een praatcafé ingericht, in het andere dorp worden er activiteiten voor kinderen georganiseerd, in een aantal dorpen kan je proeven van een aantal lekkernijen uit de streek… Kortom, voor elk wat wils!

Meer informatie: Jonas Maldrie, Cultuurdienst, Markt z/n, 9500 Geraardsbergen, T 054 43 72 88, E jonas.maldrie@geraardsbergen.be, W dorpsparticipatie.geraardsbergen.be.
Schore, Slijpe en Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke, W-Vl) Juni 2010

Dorp inZicht Middelkerke wint Award Duurzaam Kustproject”

Op 1 juni werden de Awards Duurzaam Kustproject uitgereikt door minister-president Kris Peeters. Dorp inZicht Middelkerke, een project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, was één van de zes winnaars. Uit het rapport van de jury: ‘Middelkerke toont met dit project aan dat ze ook aandacht heeft voor haar polderdorpen en de lokale bewoners, en niet enkel voor de toeristische kernen aan de kust. De hoge participatie van de inwoners geeft een extra dimensie aan de methodiek Dorp inZicht.’
Ontmoetingsdag 28 november 2009 (Wingene) November 2009

>> Beknopt verslag thema "Samenwerking lokaal bestuur"
>> Beknopt verslag thema "DORP inZICHT praktisch"
>> Beknopt verslag thema "Draagvlak binnen het dorp"
>> Beknopt verslag thema "Interne werking van de groep"
>> Groepsfoto

Ontmoetingsdag 25 april 2009 (Poeke) April 2009

>> Brochure
>> Groepsfoto
>> Enkele sfeerfoto's

Schelderode (Merelbeke, O-Vl) April 2009

In het najaar van 2008 werden gesprekken aangegaan met het gemeentebestuur van Merelbeke. De gemeente wil werken aan een participatief beleid in een aantal van haar deelgemeenten. Daartoe wil men een dorpshuis oprichten in Munte enerzijds, en een DORP inZICHT-toepassing uitvoeren in Schelderode anderzijds. In december 2008 werd door middel van een open bewonersvergadering DORP inZICHT officieel gelanceerd in Schelderode. De projectgroep die op deze vergadering werd samengesteld, kwam begin januari 2009 voor de eerste maal bijeen. Half maart 2009 organiseerde de projectgroep een open bewonersvergadering. Een 40-tal mensen kwamen mee de thema's voor de vragenlijst bepalen. Het werd snel duidelijk dat transport en mobiliteit (en de problemen errond) een belangrijk item is in Schelderode. Ook de thema's woonomgeving, toerisme, vrije tijd en sociaal leeklimaat konden op veel bijval rekenen. Deze genoemde thema's zullen dan ook zeker aan bod komen in de vragenlijst. Verwacht wordt dat in juni 2009 de vragenlijsten uitgedeeld worden. De projectgroep streeft ernaar om tijdens de jaarlijkse kermis in september (2009) de resultaten voor te stellen aan de bevolking en beleid.
Slijpe (Middelkerke, W-Vl) november 2010

Slijpe is, na Sint-Pieters-Kapelle, de volgende deelgemeente van Middelkerke waar een DORP inZICHT-toepassing werd uitgevoerd.

De inwoners van Slijpe vinden het belangrijk dat er een café komt in hun dorp. De werkgroep DORP inZICHT hield een "café voor een dag" in het leegstaande oud gemeentehuis en bewees dat er zeker een publiek bestaat voor een café in Slijpe. Het gemeentebestuur is momenteel op zoek naar een uitbater voor dat café. Jaarlijks in december gaat men de culturele tour op, met een vertelavond met als thema "Kerst bij de Tempelier". Op 28 mei 2010 organiseerde men een "dag van de buren" in Slijpe. In Slijpe riep men de mensen op om samen met hun buren een glas te drinken, en daar een foto van te maken.

Ook de dorpskrant van Slijpe is ondertussen van start gegaan. In januari 2010 werd een eerste editie verspreid, met een overzicht van alle verenigingen. De dorpskrant verschijnt vier keer per jaar. Interviews met bewoners, nieuws uit het dorp, een activiteitenkalender, bijdragen van de scholen, een wedstrijdpuzzel, een historische rubriek: er is voor elk wat wils!

Er komt een dorpskernvernieuwing in het dorp. De vrijwilligers van DORP inZICHT kregen de plannen in primeur te zien. Er werd door het gemeentebestuur een informatieavond georganiseerd voor het hele dorp, en de vrijwilligers van DORP inZICHT hebben op dat moment de bar bemand en enkele vragen gesteld.

De werkgroep DORP inZICHT verkreeg door overleg met het gemeentebestuur al extra fietsenstallingen en een gemachtigd opzichter die de kinderen helpt oversteken. Men maakte een inventaris op met pijnpunten ivm het openbaar vervoer in Slijpe, die men aan De Lijn heeft bezorgd. Jammer genoeg was het antwoord op de brief negatief. Er is ook overleg met het gemeentebestuur in verband met een modernisering van de gemeentelijke zaal Ter Zelte en het schoonmaken van de grachten.
Balgerhoeke (Eeklo/Maldegem, 0-Vl) April 2009

Balgerhoeke is een gehucht dat opgesplitst is in twee delen: het ene deel behoort tot Eeklo, het andere tot Maldegem. Het grote probleem is dat vele bewoners zich ‘mossel noch vis’ voelen. Zo hebben vele bewoners het gevoel dat ze nergens echt bijhoren en dat zowel Stad Eeklo als Gemeente Maldegem hen over het hoofd ziet. Een groep bewoners heeft zich geëngageerd voor DORP inZICHT. In september 2008 organiseerde de projectgroep van BALGERHOEKE inZICHT een open bewonersbijeenkomst ter bepaling van de thema’s. De volgende maanden werden de resultaten van deze bijeenkomst besproken. In de maanden december/januari 2009 werd de vragenlijst, rekening houdende met de resultaten van de open bewonersbijeenkomst, opgesteld. In maart werden de vragenlijsten huis-aan-huis bedeeld. Begin mei start de verwerking van de resultaten. Er kan nu wel reeds gesteld worden dat de vragenlijst postitief onthaald is bij de inwoners van Balgerhoeke. Dit blijkt onder meer uit de goede respons en het feit dat reeds een aantal mensen bereid gevonden zijn om zich te engageren voor Balgerhoeke.
Sint-Jan (Wingene, W-Vl) April 2009

Sint-Jan is een landelijk dorp dat deel uitmaakt van Wingene. In de nabije toekomst voorziet het lokaal bestuur een dorpskernvernieuwing in Sint-Jan. Alvorens effectief van start te gaan, wil men graag weten wat er leeft onder de bewoners van Sint-Jan. Daarom was het gemeentebestuur van Wingene vragende partij voor de toepassing van DORP inZICHT. Begin juli 2008 werd de methodiek toegelicht aan de inwoners van Sint-Jan. De opkomst was groot, er werd een projectgroep samengesteld bestaande uit een 15-tal mensen. De kersverse projectgroep organiseerde begin november 2008 een open bewonersbijeenkomst ter bepaling van de thema’s. Liefst 115 mensen, jong en oud, kwamen hun stem uitbrengen. Het werd al snel duidelijk dat enkele thema’s, zoals transport en mobiliteit, woningmarkt, vrije tijd… enorm leven in Sint-Jan. Deze thema’s werden dan ook zeker meegenomen in de vragenlijst die in de maand december werd opgesteld. Foto’s van de succesvolle open bewonersbijeenkomst vind je hier. Begin 2009 werden de vragenlijsten uitgedeeld en opgehaald. De respons was een groot succes. Tijdens de maanden maart en april heeft de projectgroep zich ingezet om alle vragenlijsten te verwerken. De komende maanden zal gewerkt worden aan de rapportage van de resultaten. Als alles volgens schema verloopt, worden de resultaten eind mei/begin juni voorgesteld aan de inwoners en lokaal beleid van Sint-Jan.
Lembeke (Kaprijke, O-Vl) April 2009

DORP inZICHT in Lembeke, uitgevoerd in 2006-2007 is niet zonder gevolg gebleven. De projectgroep, die DORP inZICHT in Lembeke tot een goed einde heeft gebracht, wil verder werken met de resultaten. Daartoe wil de projectgroep zich omvormen tot een dorpsraad. Het schepencollege heeft zich eind 2008 akkoord verklaard met de oprichting van een dorpsraad in Lembeke. Eind maart 2009 wordt de dorpsraad officieel erkend tijdens een open bewonersbijeenkomst. De resultaten van de DORP inZICHT-bevraging zullen in grote mate de agenda van de dorpsraad bepalen. De groep heeft ondertussen niet stil gezeten. In juni 2008 werd, in het kader van Dorp met toekomst, een ‘zwerfvuilopruimdag’ georganiseerd door de projectgroep in samenwerking met de lokale basisschool en een aantal verenigingen.Eind september 2008 werd, tijdens de jaarlijkse Speculoosfeesten, een verenigingenmarkt georganiseerd (tevens in het kader van Dorp met toekomst). Uit de DORP inZICHT-bevraging was immers gebleken dat de verenigingen onvoldoende bekend zijn bij de bewoners van Lembeke. De opkomst was enorm. Ondanks dit succes was de grote prijs van ‘Dorp met toekomst’, een dorpsfeest ter waarde van 10.000 euro, niet voor Lembeke weggelegd. Tijdens een open bewonersbijeenkomst eind maart 2009 heeft de DORP inZICHT projectgroep zich officieel omgevormd tot een dorpsraad. Een aantal nieuwe mensen hebben de enthousiaste en gedreven projectgroep vervoegd. De grote opkomst tijdens de bewonersbijeenkomst toont aan dat de dorpsraad een groot draagvlak vindt bij de Lembekenaars. De resultaten van de DORP inZICHT-bevraging zullen mee de agendapunten van de dorpsraad bepalen. Meer informatie over de werking en initiatieven van de dorpsraad vind je terug op www.dorpsraadlembeke.be.
Schore (Middelkerke, W-Vl) november 2010

Op vraag van de bewoners werden er al heel wat kleine ingrepen gedaan: de glascontainer is op een betonnen plateau geplaatst, het groen aan de inkom van het dorp is verfraaid, er werd een vlaggenmast geplaatst aan de inkom van het dorp, het pad langs het kerkhof werd heraangelegd…

Een dorpskernvernieuwing staat op de agenda. De bewoners zetten alvast hun wensen op papier. Het gemeentebestuur heeft zich geëngageerd om de wensen van de bewoners door te geven aan het ontwerpbureau.

De werkgroep DORP inZICHT diende een subsidieaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting (oproep buitengewone buurt) om het Büchenbeurenplein op te waarderen. Voor de kinderen is er het bestaande speelplein. Ook voor de andere inwoners wil men het Büchenbeurenplein aantrekkelijk maken. Petanque-pleintjes, een dorpsbarbecue, pic-nic tafels en zitbanken zullen van het plein een echte ontmoetingsplaats maken. Het gemeentebestuur zal zorgen voor een opfrissing van het speelplein (er wordt proper zand voorzien en een gat in de omheining wordt gedicht). Ook worden twee voetbalgoals geïnstalleerd, die op een andere plaats in Middelkerke momenteel niet meer nuttig zijn. Ook voor vuilnisbakken, een fietsrek en een opfrissing van het groen kunnen we bij het gemeentebestuur terecht.

Schore heeft een heel actief verenigingsleven. Een folder met daarin een voorstelling van alle verenigingen die in het dorp actief zijn werd opgemaakt en verspreid.
Reningelst (Poperinge, W-Vl) Maart 2009

Er is reeds een bewonersplatform actief in Reningelst, deelgemeente van Poperinge. Het platform wil via DORP inZICHT actiepunten, die gedragen worden door de inwoners van Reningelst, op hun agenda plaatsen. In maart 2008 werd tijdens een vergadering van het platform de methodiek toegelicht. Liefst 14 bewoners hebben zich geëngageerd in de projectgroep. Nadat in mei de thema’s werden geselecteerd door de projectgroep (op basis van de resultaten van een open bewonersvergadering die het platform reeds in februari had georganiseerd), werd in de zomermaanden volop gewerkt aan het opstellen van de vragenlijst. Begin september 2008 werden de vragenlijsten huis-aan-huis bedeeld. Er was een respons van maar liefst 80%! In de maanden oktober en november werden de gegevens, door de projectgroep in samenwerking met een aantal vrijwilligers, ingevoerd in de internettoepassing. Eind november kon er een eerste blik geworpen worden op de resultaten van de bevraging. Deze resultaten zullen mee de werkpunten en de agenda voor 2009 van het bewonersplatform bepalen.
Kruiskerke (Ruiselede, W-VL) Maart 2009

Naast Doomkerke realiseert Ruiselede ook een DORP inZICHT toepassing in de deelgemeente Kruiskerke. In de eerste helft van november 2007 zijn de vragenlijsten huis-aan-huis bedeeld en terug opgehaald. De weken erna hebben vier projectleden hard gewerkt om het ingeven van alle gegevens klaar te krijgen. Eind augustus 2008 werden de resultaten voorgesteld in aanwezigheid van het lokaal bestuur en de pers. In 2009 zal de projectwerkgroep verder werken met de resultaten van de bevraging.
Beke (Waarschoot/Zomergem, O-VL) Maart 2009

Beke is opgesplitst in twee delen: het ene deel behoort tot Waarschoot, het andere tot Zomergem. Deze opsplitsing brengt een aantal specifieke problemen met zich mee die te maken hebben met het feit dat twee gemeentebesturen bevoegd zijn die uiteraard op heel wat terreinen een verschillend beleid voeren. Naast deze specifieke problemen heeft Beke ook te kampen met een aantal algemene problemen die typerend zijn voor tal van kleine, landelijke kernen zoals een tanende sociale cohesie, mobiliteits- en bereikbaarheidsproblemen en het wegtrekken van allerhande voorzieningen (post, de lokale bakker, winkels enz.). In oktober 2007 werd, op aansturen van beide gemeenten, een projectgroep samengesteld. Nadat eind december 2007 de vragenlijsten huis-aan-huis waren bedeeld, werden de resultaten in mei 2008 voorgesteld aan de inwoners van Beke in aanwezigheid van beide gemeentebesturen. De resultaten van de DORP inZICHT bevraging hebben reeds gevolg gekregen: infokrantje, bespreekbaar maken van de verkeersproblematiek… De projectgroep blijft ondertussen verder werken rond enkele thema’s die in de bevraging sterk naar boven kwamen: de herinrichting van het kerkplein, een veiliger verkeer, de eventuele oprichting van een dorpshuis… Eind september 2008 vond er een overleg plaats tussen de projectgroep en de betrokken gemeenten (Waarschoot en Zomergem). De projectgroep hoopt de komende maanden nog heel wat te realiseren.
Hoek (Essen, Antwerpen) Maart 2009

De toepassing van DORP inZICHT in Essen Hoek dateert reeds van 2006-2007. Sindsdien zijn reeds heel wat zaken, in navolging van de resultaten van de bevraging, verwezenlijkt. Enkele voorbeelden zijn: de uitgave van het Hoeks Gazetje, het plaatsen van zit- en buurtbanken, het opfleuren van Essen Hoek, het plaatsen van GSM-masten voor een beter bereik, de aanleg van een zebrapad…De toenmalige projectgroep is nu, bijna 3 jaar later, nog steeds zeer actief. De groep zit vol ideeën en wil nog heel wat realiseren in Essen Hoek. Ruimtelijke ordening is een topprioriteit in Hoek. Er kunnen nauwelijks huizen bijgebouwd worden waardoor jonge gezinnen ertoe gedreven worden om Hoek te verlaten. Daar wil de projectgroep iets aan doen. Eind januari 2009 ontving de projectgroep de gedeputeerde van Provincie Antwerpen, de heer Koen Helsen. Tijdens een gezellige huifkartocht doorheen het landelijke dorp werd de problematiek besproken. In een reactie liet de gedeputeerde weten dat er zal gezocht worden naar eventuele oplossingen. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de oprichting van een bewonersplatform. Dit zou de groep de mogelijkheid geven om op een structurele basis, en in nauw overleg met het gemeentebestuur, te kunnen werken aan de toekomst van hun dorp. Ook de oprichting van een dorpshuis behoort tot de mogelijkheden. Naast al deze zaken, is de projectgroep van Essen Hoek de winnaar van de Provincie Antwerpen van ‘Dorp op stap 2009’, een project van Radio 2 en de Vlaamse Gemeenschap. ‘Dorp op stap’ brengt de mensen dichter bij klassieke muziek en cultuur in het algemeen, maar brengt ook de gemeenschappen dichter bij elkaar! Eind maart 2009 worden de inwoners van Essen Hoek getrakteerd op een concert in hun dorp. Later dit jaar wordt een gratis daguitstap naar Brussel georganiseerd. Meer informatie over het reilen en zeilen in Essen Hoek vind je op www.hoek.be
Oosteeklo (Assenede, O-Vl) Maart 2009

Begin april 2007 is een enthousiaste groep inwoners gestart met de toepassing van DORP inZICHT in Oosteeklo. De resultaten van deze toepassing leidden naar de oprichting van een bewonersplatform en een aantal werkgroepen. Het bewonersplatform heeft, net als in Ursel, in het najaar van 2008 een overeenkomst afgesloten met het gemeentebestuur van Assenede om op een structurele manier samen te werken aan de verdere ontwikkeling van Oosteeklo. Ook dit bewonersplatform krijgt van de gemeente een werkingssubsidie van 1000 euro. De werkgroepen die werden geïnstalleerd werken rond verkeer en veiligheid, sociaal leven en milieu. Vanuit deze groepen vertrekken geregeld adviezen naar de gemeente en voor 2009 worden ook eigen activiteiten gepland (oa een zwerfvuilactie en daaraan gekoppelde milieusensibiliseringsactie, en een verenigingenmarkt). Het bewonersplatform organiseerde eind 2008 ook een open bewonersvergadering waarop de voorbije werking werd geëvalueerd en waarop input werd gevraagd voor de werking van 2009. Regelmatig wordt een update van het gebeuren in Oosteeklo weergegeven op www.oosteeklo.be
Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke, W-Vl) november 2010

In Sint-Pieters-Kapelle kwam uit de bevraging van DORP inZICHT naar voor dat bewoners graag meer activiteiten zagen in het dorp. Door de bevraging werd het vroegere feestcomité "de Kapellevrienden" aangevuld met nieuwe jonge bewoners. De vrijwilligers richtten in de zomers van 2008, 2009 en 2010 een succesvolle rommelmarkt in. Ook op de jaarlijkse glühweinavond in de kerstperiode krijgen de inwoners de kans om elkaar beter te leren kennen. De enthousiaste vrijwilligers hebben ook de kermis – die op sterven na dood was – nieuw leven ingeblazen. Verder werd een eerste cursus "Koken met Christophe" georganiseerd, dit in het plaatselijke restaurant. Ook worden de inwoners soms verrast met een kleine attentie, zo bezorgt de paashaas bij ieder huisgezin een zakje paaseieren.

De werkgroep DORP inZICHT ijvert al sinds de bevraging voor een zaaltje en speelruimte voor de kinderen op de site van het oud schooltje in de Brugsesteenweg. Het gemeentebestuur heeft de beslissing genomen om het oud schooltje af te breken (enkel de mooie poort wordt behouden) en in de plaats komt een nieuw gebouw waar de plaatselijke verenigingen terecht kunnen. De werkgroep DORP inZICHT deed enkele aanbevelingen waardoor het zaaltje optimaal zal aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Momenteel zit het dossier vast bij de hogere overheid, het is zowel voor het gemeentebestuur als voor de bewoners even afwachten…

De bewoners vragen ook de aanleg van fietspaden. Het fietspad naar Slijpe zal aangelegd worden vanaf 2011.

Om het gebrek aan winkels in de dorpen in het hinterland op te vangen, deed men het voorstel om een wekelijkse markt te organiseren in Sint-Pieters-Kapelle. Het gemeentebestuur kon zich in dat voorstel vinden, en vanaf 6 januari 2010 gaat er elke woensdagochtend een markt door op het kerkplein.
Ursel (Knesselare, O-Vl) Maart 2009

Ursel organiseerde in 2007 een DORP inZICHT-toepassing. Deze toepassing leverde een hele werkagenda op voor de bewonersgroep. Zo bijvoorbeeld de bewonersinbreng bij de herinrichting van de dorpskern. De bewonersgroep werd betrokken bij de bespreking van de herinrichtingsplannen en organiseerde een open bewonersvergadering rond deze plannen die in 2009 in uitvoering gaan. Daarnaast ging de bewonersgroep aan het werk rond een in de enquête gevraagde ontmoetingsruimte voor jongeren. De groep ging op zoek naar een geschikte ruimte en diende een subsidieaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting. Het gemeentebestuur stelt inmiddels een locatie ter beschikking en het subsidiedossier werd goedgekeurd voor een bedrag van 4000 euro. In 2009 wordt het lokaal ingericht en ter beschikking gesteld van (en beheerd door) de jongeren. De bewonersgroep vormde zich inmiddels om tot een bewonersplatform dat een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het gemeentebestuur van Knesselare om op een structurele manier samen te werken aan de verdere ontwikkeling van Ursel. De groep krijgt daarvoor een jaarlijkse werkingssubsidie van 1000 euro. De resultaten van DORP inZICHT waren voor het gemeentebestuur ook aanleiding om bij Leader Meetjesland, Leie- en Scheldestreek een subsidiedossier in te dienen voor de opmaak van een dorpsontwikkelingsplan. Dit dossier werd goedgekeurd en in 2009 zal een projectmedewerker van de gemeente dit plan opmaken in nauwe samenspraak met het bewonersplatform en andere (boven)lokale actoren en middels een ruime bewonersinspraak.
Desselgem (Waregem, W-Vl) Maart 2009

In het najaar van 2007 werden de resultaten van de bevraging voorgesteld. Er was een grote opkomst. Een tiental gemeenteraadsleden waren aanwezig om het uitgebreide rapport in handen te nemen. Een startpunt voor Desselgem. Uit de enquête is de vraag naar een dorpsraad sterk naar boven gekomen. 25 januari 2007 ging dan ook de eerste dorpsraad van start. De raad komt vanaf nu tweemaandelijks samen om de punten die voortkwamen uit de bevraging aan te pakken. Huidige werkpunten zijn: dorpskernvernieuwing, tegengaan van te veel zwaar vervoer, het plaatsen van zitbanken…Meer informatie over het reilen en zeilen in Desselgem vind je hier
Houtave (Zuienkerke, W-Vl) Maart 2009

Op 15 maart 2007 organiseerde de kerngroep 'Houtave leeft!' een open bewonersbijeenkomst, waarop een aantal vragen met betrekking tot de actiepunten van de enquête voorgelegd werden aan burgemeester en schepenen. Het Schepencollege zorgde voor een uitgebreide toelichting op alle vragen en bracht de inwoners veel duidelijkheid. De projectgroep werkt nog steeds door op de resultaten van de bevraging. Momenteel ijvert de groep voor een extra bushalte in hun dorp. Met de steun van de gemeente, zal de projectgroep binnenkort polsen bij De Lijn wat de mogelijkheden zijn. Houtave is een authentiek polderdorp en de projectgroep wil er alles aan doen opdat de troeven van Houtave zouden verzilverd worden, voornamelijk in het toerisme. De kerk van Houtave wordt in alle gidsen omschreven als voorname bezienswaardigheid. Jammer genoeg is de kerk meestal gesloten waardoor vele toeristen van een kale reis terugkeren. Dit wil de projectgroep in de toekomst vermijden. Weldra zal met de Kerkfabriek rond de tafel gezeten worden om de mogelijke oplossingen te bespreken (vb. werken met openingsuren, invoeren telefoonnummer van iemand die de kerk kan opendoen voor bezoekers…). De projectgroep heeft veel ideeën en wil veel verwezenlijken maar jammer genoeg is de projectgroep sinds 2007 uitgedund. Om de groep nieuw leven in te blazen zal binnenkort een oproep gedaan worden aan alle Houtavenaars om de kern van de actiegroep Houtave Leeft! uit te breiden.
Herne (Herne, Vlaams-Brabant) Maart 2009

In Herne, een gemeente in het Pajottenland, heeft men geopteerd voor Dorpsspiegel. De methodiek Dorpsspiegel heeft eveneens het in kaart brengen van de leefbaarheid als doelstelling. Het grote verschil met DORP inZICHT is dat Dorpsspiegel ruimer gaat: naast een bevraging wordt er ook gewerkt met groepsinterviews, diepte-interviews, foto’s... Voor de bevraging heeft de projectgroep van Herne zich gebaseerd op de methodiek van DORP inZICHT. De resultaten van de bevraging werden gebundeld in een uitgebreid rapport dat overhandigd werd aan het lokaal bestuur en de OCMW-raad. Elke inwoner ontving een aantrekkelijke brochure waarin de voornaamste resultaten werden gebundeld. Een kerngroep, bestaande uit een aantal sleutelfiguren, werkt verder met de resultaten. De thema’s waar momenteel rond gewerkt wordt, zijn: informatie, landbouw, veiligheid en mobiliteit. Rond deze en andere thema’s werd eind mei 2008 een actiedag georganiseerd. Een dag vol plezier maar ook informatie! Leuk om weten is dat deze actiedag deel uit maakt van het programma waarmee Herne geselecteerd werd voor Dorp met Toekomst 2008. Momenteel bekijkt de projectgroep hoe de thema’s kunnen vertaald worden naar expliciete noden en behoeften. Deze zullen dan omgezet worden naar concrete doelstellingen en werkwijzen om de doelen te bereiken binnen een bepaalde termijn.
Sint-Jacobskapelle (Diksmuide, W-VL) Augustus 2008

Dit project werd aanvankelijk niet vanuit Samenlevingsopbouw begeleid en werkte op eigen tempo. Gezien de minimale vooruitgang werd in oktober 2007 de begeleiding vanuit Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen opgenomen. Inmiddels is men nu bezig met het samenstellen van de vragenlijst, maar de projectgroep voorziet een langere procestijd dan normaliter voorzien.
Doomkerke (Ruiselede, W-Vl) Augustus 2008

Ook het gemeentebestuur van Ruiselede heeft, begin 2007, het initiatief genomen om in een aantal deelgemeenten te starten met DORP inZICHT. Begin maart 2007 zijn we in Doomkerke van start gegaan. Een enthousiaste projectgroep bestaande uit 12 bewoners zette zijn schouders onder het project. De groep organiseerde op 27 april een open bewonersbijeenkomst voor alle inwoners. Op die avond werden de thema’s gekozen waarrond de vragenlijst wordt opgesteld. Maar liefst 100 bewoners zijn langsgekomen om hun ideeën mee te geven! Bij een drankje en een gezellige babbel werd er gekeuveld over de kansen en knelpunten van Doomkerke. Na negen maanden blijde verwachting zijn in Doomkerke op 9 november de resultaten voorgesteld aan bewoners en schepencollege. 70% van alle inwoners heeft de vragenlijst ingevuld. Doomkerkenaars pleiten voor de aanleg van fietspaden en een verbetering van enkele gevaarlijke kruispunten. Ook de aanleg van een speelterrein is erg gewenst. Verder is de interesse in een dorpsraad groot. Op de vergadering van eind november 2007 werd afgesproken dat de projectleider een voorstel zou doen voor een bewonersplatform. De projectgroep van DORP inZICHT heeft hieromtrent begin maart 2008 samen gezeten. Ondertussen worden andere bewoners aangesproken en wordt er overlegd met het gemeentebestuur. Het bestuur staat heel positief tegenover het proces en product van de groep. De mogelijkheid dat in Doomkerke weldra een bewonersplatform wordt opgericht, is heel reëel.
Sint-Kruis-Winkel/Mendonk (Gent, O-VL) Augustus 2008

In het voorjaar van 2007 heeft de vzw bewonersgroep Sint-Kruis-Winkel/Mendonk het initiatief genomen voor de toepassing van DORP inZICHT. Begin oktober 2007 werden de, op maat gemaakte, vragenlijsten huis aan huis afgegeven. Eind oktober werden de vragenlijsten terug opgehaald. Half februari 2008 werden de resultaten voorgesteld. Maar liefst 78% van de dorpsbewoners woont enorm graag in Sint-Kruis-Winkel/Mendonk. Toch heeft de bevraging een aantal actiepunten naar boven gebracht zoals een meer veilig verkeer, meer uitgaansmogelijkheden en in het bijzonder een verbetering van de luchtkwaliteit. De resultaten van de bevraging zullen als basis dienen voor de werking en projecten van de bewonersgroep Sint-Kruis-Winkel/Mendonk vzw. Sommige problemen zoals luchtvervuiling zijn bovenlokaal en kunnen dus niet door de bewonersgroep opgelost worden. De groep gaat dan ook bewust op zoek naar zaken die op héél korte termijn kunnen gerealiseerd worden op lokaal vlak. Hun doelstelling is de inwoners tonen dat er iets beweegt en veranderd in hun dorp. Onder het motto “De Gentse kanaaldorpen op naar 2020” heeft Sint-Kruis-Winkel/Mendonk vzw, net zoals Lembeke, een project ingediend bij ‘Dorp met Toekomst’. En met succes! De selectie is een feit. Via dit project wil men de dorpskernen mooier, veiliger en gezelliger maken. De bewonersgroep hoopt zo de kanaaldorpen een beter imago te geven waardoor de bewoners terug meer fierheid over hun dorpen krijgen. Bovendien hoopt men met dit project het verenigingsleven te stimuleren. In dit kader, wordt er in de zomer van 2008 een grote ‘Actieve Burgerdag’ georganiseerd. Concreet zal er gewerkt worden aan de leefbaarheid van het dorp. Alle verenigingen en inwoners zullen betrokken worden om de dorpskern samen te verfraaien. Door samen alles zelf te bouwen en te installeren zullen de mensen elkaar beter leren kennen. Daarnaast zal er meer informatie verspreid worden omtrent de verenigingen en activiteiten in het dorp in de vorm van een evenementenkalender. Ook de website, www.moertvallei.be , zal constant up-to-date gehouden worden om zo de inwoners van Sint-Kruis-Winkel/Mendonk accuraat op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in hun dorp. Ook hier is DORP inZICHT duidelijk niet zonder gevolg gebleven! Neem eens een kijkje op de website van de bewonersgroep: www.moervaartvallei.be
Afsnee (Gent, O-Vl) Augustus 2008

De vereniging Afsnee Leeft! heeft begin december 2006 het initiatief genomen om, samen met enkele andere inwoners, een projectgroep voor DORP inZICHT te vormen. Begin 2007 is op de receptie van het feestcomité en op de pannenkoekenslag van Afsnee Leeft! de bevolking bevraagd over de belangrijkste thema's voor het dorp. Op basis hiervan heeft de projectgroep een vragenlijst opgesteld op maat van Afsnee. In mei 2007 werden de vragenlijsten huis aan huis afgegeven en opgehaald. De respons was alvast een succes. De resultaten van de bevraging werden begin november 2007 voorgesteld op een daarvoor georganiseerde dorpsbijeenkomst, in aanwezigheid van onder andere de burgemeester. De projectgroep die ontstaan is voor DORP inZICHT blijft niet langer bestaan. Het vervolg wordt echter gegarandeerd door de Gebiedsgerichte Werking van de Stad Gent, die de werkgroepen opvolgt die ontstaan zijn om de resultaten van DORP inZICHT om te zetten in concrete acties.
Ettelgem (Oudenburg, W-Vl) Augustus 2008

Kern Ettelgem Leeft werkt nog steeds verder met de resultaten. De actiepunten werden gebundeld. Er werd beslist niet met verschillende themagroepen aan de slag te gaan, maar de zaken in de volle groep - in een dorpsraad - uit te werken. Een aantal geïnteresseerden vanuit de Werkgroep Kern Ettelgem Leeft, heeft zich omgevormd tot een dorpsraad. Deze dorpsraad werkt samen met de aanwezige wijkraden. Ondertussen is er ook een toelichting geweest over ruimtelijke ordening waarop het schepencollege vragen van bewoners beantwoordt. Daarnaast werd Werkgroep Kern Ettelgem geselecteerd voor 'Dorp met Toekomst', een wedstrijd om het dorpsleven te stimuleren. 'Dorp met Toekomst' is een initiatief van de Landelijke Gilden in samenwerking met de Vlaamse overheid. De prijs werd op 3 april 2007 overhandigd op het stadhuis van Oudenburg door toenmalig Vlaams minister-president Yves Leterme. De Werkgroep Kern Ettelgem Leeft won alvast 2.500 euro.
Heldergem (Haaltert, O-Vl) Augustus 2008

In juli 2006 besloot de dorpsraad van Heldergem om via DORP inZICHT de leefbaarheid in het dorp te bevragen bij alle inwoners. De respons was groot. Begin juli 2007 werden de resultaten voorgesteld aan de bewoners en aan het lokaal bestuur. Liefst 73% van de inwoners van Heldergem ervaren hun dorp als een mooi dorp. De minpunten hebben hoofdzakelijk betrekking op de ruimtelijke ordening en verkeer. Uit de bevraging blijkt ook dat Heldergem niet gespaard blijft van de problematiek die typerend is voor een groot aantal kleine, landelijke kernen, namelijk, het gebrek aan voorzieningen en dienstverlening. Een grote meerderheid van de bevraagden is vragende partij voor de oprichting van een dorpshuis (68%). Een echte ontmoetingsplaats, met een eigen activiteitenaanbod, voor de inwoners van Heldergem. De bestaande dorpsraad, die tevens de projectgroep is, heeft zich geherpositioneerd, gedeeltelijk naar het principe van een bewonersplatform, zoals vooropgesteld vanuit DORP inZICHT. Om met de resultaten aan de slag te gaan, heeft de projectgroep een aantal werkgroepen in het leven geroepen: werkgroep ‘dorpshuis’, ‘wegen’, ‘feestcomité’ en ‘communicatie’. Momenteel wordt hard gewerkt aan de oprichting van een dorpshuis. De vroegere lokale basisschool werd omgedoopt tot een dorpshuis en eind april 2008 vond de symbolische opening plaats. De renovatiewerken en de bepaling van de inhoudelijke werking dienen echter nog van start te gaan. Eind 2008 is het begin van de werken voorzien. In 2010 wil men het dorpshuis officieel in gebruik nemen. Meer informatie over het gebeuren in Heldergem is te vinden op: www.heldergem.tk
Zevendonk (Turnhout, Antwerpen) Augustus 2008

Op basis van de resultaten van de bevraging is begin 2007 met het buurtcomité afgesproken om de volgende maanden en jaren te werken rond de belangrijkste thema's die naar voor kwamen uit de bevraging. Dit zijn: informatieverspreiding, welzijnsinformatie in de media, een ombudsman, verkeer, speelvoorzieningen en zwerfvuil. Het comité is al enige tijd op zoek naar andere inwoners van Zevendonk om met hen mee te werken. Dit doen ze aan de hand van oproepen in de buurtkrant en op de website www.zevendonk.be . Ondertussen worden enkele activiteiten georganiseerd. Meer informatie omtrent de gerealiseerde activiteiten is te vinden om de bovengenoemde site.
Kanegem (Tielt, W-Vl) November 2007

In september 2006 gaf Kanegem een presentatie van de resultaten. Er werd toen door de bewoners ook al een aanzet gegeven naar het werken met themagroepen. per werkgroep (verkeersveiligheid, vervoersservice, uitbouwen van een dienstencentrum, dorpskrant, voorzieningen voor de jeugd) werd een contactpersoon aangeduid, zodat andere bewoners zich konden aansluiten. Alle werkgroepen, die ieder ondersteund werden door een lid van de dorpsraad, werkten voorstellen uit en zochten naar mogelijke oplossingen. Deze werden door de projectgroep verzameld.
De Locht (Hechtel-Eksel, Limburg) Augustus 2007

In het kader van de herwaardering en herinrichting van het buurtplein en buurthuis in de wijk De Locht, heeft de Vlaamse Landmaatschappij, in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur, begin dit jaar het initiatief genomen om DORP inZICHT toe te passen en zo de bewoners van de buurt maximaal te betrekken. Men sluit een bredere kijk op de verfraaiing en de eventuele heraanleg van de buurt in zijn totaliteit echter niet uit. Tijdens de buurtkermis eind augustus 2007 werden alle inwoners uitgenodigd de voor hen belangrijkste thema’s voor de buurt aan te geven. Op basis hiervan is de projectgroep op dit moment bezig met het opstellen van een vragenlijst op maat van De Locht. De vragenlijst wordt in de loop van december 2007 huis aan huis afgegeven en terug opgehaald. Begin volgend jaar zullen de resultaten van de bevraging worden voorgelegd aan de bevolking, het gemeentebestuur en andere betrokken actoren.
Ramskapelle (Nieuwpoort,W-Vl) Augustus 2007

In januari 2007 voerden enkele projectleden de analyse uit en in februari wordt het rapport uitgeschreven en gepresenteerd. Ramskapelle stelde op 18 april 2007 de resultaten van de bevraging voor. De belangrijkste conclusies zijn het ontbreken van voorzieningen zoals een kruidenierswinkel en een bakkerij. Ook is er een grote nood aan voorzieningen specifiek voor de jeugd, zoals sportmogelijkheden en een jeugdlokaal. Wat betreft de verkeerssituatie willen de Ramskapellenaars dat er gewerkt wordt aan de overdreven snelheid. Ook wensen zij meer openbaar vervoer naar Veurne, Nieuwpoort en Diksmuide. Bovenal wil de projectgroep benadrukken dat maar liefst 95% van de respondenten het aangenaam wonen vindt in Ramskapelle. Wat gebeurt er nu met de resultaten? De nieuwe dorpsraad zal in een eerste fase prioriteiten stellen en vervolgens de aandachtspunten één voor één behandelen. Noemenswaardig is ook dat Ramskapelle zich in 2007 heeft geselecteerd voor ‘Dorp met toekomst’.
Schuiferskapelle (Tielt, W-Vl) Augustus 2007

Na lang werken aan de invoer en de analyse van de gegevens stelde Schuiferskapelle op 5 maart 2007 de resultaten van de bevraging voor. Belangrijkste bevindingen zijn dat mensen graag in Schuiferskapelle wonen voor het landelijke karakter en de rust. Wel zijn er te weinig voorzieningen en is er een groot gemis aan kleuter - en basisonderwijs. Een ander knelpunt is het onderhoud van het groen en de voetpaden. Ook het sluikstorten zouden de inwoners liever anders zien. Het woonbeleid is vrij goed maar er mogen zeker woningen bijkomen. Bij de nieuwe polyvalente zaal is een parking gewenst. Wat het verenigingsleven betreft, worden vooral activiteiten voor 16 + gewenst. Een jeugdhuis, meer sportactiviteiten en een toneelgroep zouden dat tekort kunnen opvangen. De Kapellenaars willen ook meer betrokken worden bij de plannen en beslissingen van de stad Tielt. De dorpsraad kan daartoe een goed medium zijn. Deze dorpsraad werkt nu verder alle knelpunten uit en legt die systematisch voor aan het schepencollege.