STANDAARDVRAGENLIJST

De standaardvragenlijst bevat 326 keuzevragen samengevat in een bundel. Deze bundel is ingedeeld in twee grote delen: het huishoudelijk deel, met vragen die dienen ingevuld te worden door een representatief lid van het huishouden en het persoonlijk deel, dat elk gezinslid dient in te vullen vanaf 12 jaar. Deze twee delen zijn telkens opgedeeld in de verschillende leefbaarheidthema's. Binnen deze thema's zijn verschillende soorten vragen terug te vinden:

  - Vragen omtrent algemene zaken als "Hoelang woont u al in X?"
  - Vragen omtrent knelpunten
  - Vragen omtrent de toekomstvisie van de bewoners betreffende het dorp
  - Vragen omtrent het engagement van de bewoners betreffende een bepaald thema

Elk van deze vragen kan volledig aangepast worden aan de lokale situatie en de wensen van de bewoners.


De standaardvragenlijst is onderdeel van het aan te kopen pakket.