SAMENSTELLING VAN DE PROJECTGROEP

De spilfiguren in DORP inZICHT zijn de leden van de projectgroep.
De projectgroep bestaat uit zowat 5 ŗ 10 personen uit het dorp of die een nauwe band hebben met het dorp en de dorpsgemeenschap.


Dit kan een reeds bestaande groep zijn als een kermiscomitť of een dorpsraad,
maar evengoed kunnen dit niet georganiseerde bewoners zijn die mekaar vinden voor DORP inZICHT.
Deze groep staat in voor de volledige organisatie en uitvoering van DORP inZICHT.
Voor bepaalde taken (als bijvoorbeeld het ronddragen en ophalen van de vragenlijsten) kunnen zij hulp vragen aan vrijwilligers.

Diversiteit in de projectgroep
De projectgroep dient in het opstellen van de vragenlijst rekening te houden met de noden, behoeften en ideeŽn van alle dorpsbewoners. Daarom is diversiteit in samenstelling van de projectgroep aan te raden, maar niet noodzakelijk. Vanwege de grote verscheidenheid aan taken is het ook positief een aantal personen met bijzondere vaardigheden in de groep op te nemen. Bijvoorbeeld: grafisch talent om affiche op te maken, computerkennis, ...