PRAKTISCH
Benodigdheden

Het instrument DORP inZICHT bestaat uit een pakket dat wordt aangekocht. Dit bevat volgend materiaal:
   - De standaardvragenlijst met meer dan 300 keuzevragen, gegroepeerd volgens de       verschillende leefbaarheidthema's op het platteland. Op basis hiervan kunnen de       onderzoekers een vragenlijst op maat van het dorp samenstellen.
   - Een gebruikersnaam en een wachtwoord voor het gebruik van de       internettoepassing. Deze internettoepassing ondersteunt de onderzoekers bij het       opstellen van de vragenlijst en bij het verwerken van de gegevens.
   - De methodische handleiding die de onderzoekers begeleidt doorheen de       verschillende stappen van het onderzoek.
   - De technische handleiding die uitleg geeft omtrent het gebruik van de       internettoepassing.

Daarnaast moet de projectgroep over een of meerdere computers met snelle internetverbinding en een printer beschikken. Minstens een lid van de groep dient een basiscomputerkennis (Word/Excel) te hebben. Echter hoe meer mensen die kennis hebben, hoe meer er ook kunnen helpen met de verwerking van de gegevens.

Duur van het onderzoek

De onderzoekers komen een vijftien- tot twintigtal keer bijeen. Dit wordt meestal gespreid over een periode van ongeveer tien maanden.

Kostprijs

De kostprijs van een DORP inZICHT- proces betreft in de eerste plaats de aankoop van het pakket (75 euro). Daarnaast omvat het ook kopieerkosten voor de vragenlijsten, het promotiemateriaal,... (dit hangt vooral af van de grootte van het dorp). Het kostenplaatje voor een bevraging van 500 gezinnen bedraagt gemiddeld 2000 euro; voor 2000 gezinnen komt dit neer op een gemiddelde van 3500 euro. Deze kost vermindert drastisch wanneer de gemeente bijvoorbeeld het kopieerapparaat en papier ter beschikking stelt. Uit eerdere toepassingen van DORP inZICHT is gebleken dat gemeenten vaak bereid zijn deze kosten op zich te nemen.

Inzet

Er zijn zowat 5 tot 10 vrijwilligers nodig om een projectgroep te vormen en eventueel extra vrijwilligers voor het uitvoeren van specifieke onderzoekstaken zoals het verspreiden van de vragenlijsten en het invoeren ervan in de computer.