VOOR WIE ?

DORP inZICHT is gericht op kleine plattelandskernen met een overzichtelijk bewonersaantal.
Het is hierbij belangrijk dat het betrokken gebied door de bewoners als een geheel wordt beschouwd: een dorp, een parochie, een gehucht,
De grootte dient echter praktisch hanteerbaar te zijn door de projectgroep zodat zij - met een groep vrijwilligers- de lijsten zelf kunnen verdelen, weer ophalen en verwerken. Doorgaans wordt een bevolkingsaantal van 200 tot 3000 inwoners als ideaal bestempeld.