WAT IS DORP inZICHT ?

DORP inZICHT is een instrument dat ondersteuning biedt aan bewoners die zicht willen krijgen op het leven in hun dorp en die zich samen met anderen willen inzetten voor de toekomst van dat dorp. Dit gebeurt via een bevraging. Het maakt daarvoor gebruik van een aantal handleidingen en een zeer toegankelijke internettoepassing die de initiatiefnemers doorheen het hele proces loodsen. De methodiek steunt op twee pijlers: onderzoeken van de leefbaarheid van het dorp en werken aan de toekomst van het dorp.
Klik op onderstaande links voor meer informatie.

1. Onderzoeken van de leefbaarheid van het dorp

2. Werken aan de toekomst van het dorp