C. Verder werken met de resultaten

Eens de resultaten van DORP inZICHT zijn bekendgemaakt, wordt bekeken hoe ermee kan worden verder gewerkt. In grote lijnen zijn drie soorten acties te onderscheiden:

Actie door de lokale gemeenschap

Veel initiatieven kunnen door de dorpsbewoners zelf worden uitgevoerd. Zo kan onder andere werk worden gemaakt van een website voor het dorp, kan een vervoersservice worden opgestart, kan een dorpsraad worden opgerichtÖ. Om dit te realiseren worden vaak werkgroepen in het leven geroepen. Een werkgroep stelt rond een concreet thema een actieplan op en neemt het initiatief om dit plan ook uit te voeren.
Zo is in Oostwinkel (Zomergem), naar aanleiding van het toepassen van DORP inZICHT, door de bewonersgroep onder meer een dorpskrant en een leesgroep in het leven geroepen.

Actie door gemeentebestuur en andere actoren

Heel wat aanbevelingen en plannen liggen in de sfeer van het uitvoeren van infrastructuurwerken en het uitbouwen van diensten en voorzieningen. Dit kan enkel worden opgenomen door de instanties die daarvoor de bevoegdheid en de middelen hebben. Dat betekent echter niet dat bewoners niet kunnen participeren aan het uittekenen van de plannen of het verder opvolgen van de gemaakte afspraken. Integendeel, hier ligt voor de bewonersgroep een belangrijke rol weggelegd. Bijvoorbeeld bij de bouw van sociale woningen of voorzieningen voor ouderen, de herinrichting van de dorpskern, verkeersingrepen of het optimaliseren van de werking van het kringloopcentrum of dienstencentrum.
Zo bleek uit de bevraging van DORP inZICHT in Steenkerke (Veurne) dat er problemen bestonden omtrent de mobiliteit van de schoolgaande jeugd. De belbus begon te laat te rijden om de kinderen op tijd naar school te kunnen brengen. De projectgroep van Steenkerke stapte, samen met een aantal geŽngageerde bewoners, naar De Lijn om dit probleem aan te kaarten. Daarop heeft De Lijn een vroege belbus ingelegd. De kinderen kunnen nu met de bus naar school en de belbus in Steenkerke is populairder dan ooit.

Actie door de lokale gemeenschap in samenwerking met externe actoren

Sommige realisaties kunnen niet zonder samenwerking met andere diensten, organisaties of besturen. Het DORP inZICHT- rapport, dat de projectgroep heeft opgesteld, is een belangrijk instrument om de dialoog met het lokaal bestuur, diensten en organisaties aan te gaan.
Dit kan zowel leiden tot materiŽle als tot procesgerichte resultaten.

  - MateriŽle resultaten

Zo kan een bewonersgroep in samenwerking met het gemeentebestuur bijvoorbeeld een speelplein (her)aanleggen en beheren. Uit de bevraging van DORP inZICHT in Donk (Maldegem) bleek bijvoorbeeld dat het speelplein toe was aan restauratie. Een groep van vijftien- tot dertigjarige dorpsbewoners bouwde een kinder- en jongerenwerking uit en ontwierp plannen voor de heraanleg van het speelplein. Ze maakten zelf de ontwerpen, zochten projectsteun bij de Koning Boudewijnstichting en overtuigden de gemeente om mee te investeren.

Ook kan een bewonersgroep in samenwerking met de gemeente een dorpshuis opzetten en verder laten functioneren. Dit is het geval in Boekhoute (Assenede). Daar vond de projectgroep in de resultaten van DORP inZICHT aanwijzingen voor de behoefte aan een dorpshuis. Een bijkomende rondvraag bij de inwoners van Boekhoute bevestigde dat. Met de hulp van de gemeente en het opbouwwerk richtte de projectgroep een dorpshuis op. Dit is nu een belangrijke ontmoetingsplaats in het dorp: bewoners komen er om de krant te lezen of om een activiteit bij te wonen. Het is ook een plaats waar de gemeente informatie kan delen met de bewoners. Verschillende diensten hebben er een zitdag. Bewoners kunnen er ook zelf een initiatief opzetten. Dit dorpshuis werd mogelijk dankzij Europese en provinciale subsidie.



  - Procesgerichte resultaten

DORP inZICHT leidt minstens evenzeer ook tot procesgerichte resultaten.

Vaak heeft DORP inZICHT een hechtere sociale samenhang in het dorp tot gevolg. Het dorp herleeft, het engagement van de bewoners stijgt,Ö. "Sinds DORP inZICHT is er in ons dorp veel meer beweging. Bij de jaarlijkse kermis waren dubbel zoveel medewerkers; ook de toenemende medewerking van nieuwe inwoners valt op. Overal in het dorp hangen vlaggen uit waarop gedrukt staat 'Ettelgem leeft'." (Daniel Vanmullem, lid van de projectgroep ETTELGEM inZICHT)

DORP inZICHT heeft de ambitie om de resultaten van de bevraging een duurzaam gevolg te geven.

Zo wordt gestreefd naar een betere communicatie en samenspraak tussen de bewoners(groep) en het gemeentebestuur. De projectgroep van DORP inZICHT kan verder blijven bestaan als aanspreekpunt voor de gemeente, in de vorm van een 'bewonersplatform'. Op die manier krijgen inwoners inspraak in het beleid van de gemeente. "DORP inZICHT leek ons een unieke gelegenheid om via de methodiek en de steun van vzw Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen echte inspraak te verwerven bij het gemeentebestuur. Momenteel kunnen we stellen dat er een bewonerscomitť is ontstaan dat samen met het gemeentebestuur het leven in ons dorp wil verbeteren. Eigenlijk is het doel de bewoners dichter bij het bestuur te brengen. De grote respons die we van de bewoners kregen op de bevraging, bewijst de noodzakelijkheid van het project." (Norbert Dendievel, lid van de projectgroep HOUTAVE inZICHT)

Zo kan ook werk gemaakt worden van een 'dorpsontwikkelingsplan', gebaseerd op de resultaten van DORP inZICHT. Een dorpsontwikkelingsplan is een beleidsplan specifiek voor het dorp, gericht op de verschillende leefbaarheidthema's. Het wordt opgesteld vanuit een samenwerkingsverband tussen het lokaal bestuur en de bewonersgroep. Het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan kan vrij eenvoudig verlopen gezien het een combinatie is van reeds bestaande gemeentelijke plannen en ideeŽn van bewoners.