A. Voorbereiding

Een cruciale stap is de samenstelling van een projectgroep. Als initiatiefnemer ga je op zoek naar een aantal dorpsbewoners die mee aan de kar willen trekken. Er wordt een informatiecampagne georganiseerd die de bevolking op de hoogte brengt van het initiatief en een oproep gelanceerd om deel uit te maken van de projectgroep.

Ook het lokaal bestuur wordt gecontacteerd en (verder) ingelicht over het project.

Eens de projectgroep is samengesteld, dienen enkele praktische beslommeringen aan bod te komen. Zo moet de projectgroep onder meer een tijdsplanning opstellen en onderzoeken waar de financiŽle middelen zullen gevonden worden. Daarvoor kan worden aangeklopt bij het lokaal bestuur. Daarnaast zal de projectgroep moeten bepalen wie wat zal doen. Voor de uitvoering van bepaalde taken kan de projectgroep op zoek gaan naar extra vrijwilligers.

Een volgende cruciale stap vormt de keuze van de doelstellingen. Waar sturen we als projectgroep op aan en welke accenten leggen we? Welke ambities hebben we met DORP inZICHT?