1. Onderzoeken van de leefbaarheid van het dorp

Een onderzoek naar de leefbaarheid

DORP inZICHT is een instrument om de leefbaarheid te onderzoeken. Leefbaarheid omvat alle aspecten die de kwaliteit van het leven en samenleven in een lokale gemeenschap mee bepalen. Dit onderzoek gebeurt via een vragenlijst waarin verschillende leefbaarheiddomeinen worden bevraagd.

Een onderzoek in plattelandskernen

DORP inZICHT is bedoeld voor plattelandskernen van 200 tot zowat 3000 inwoners. De reden hiervoor is tweevoudig:
       - De standaardvragenlijst en de uitwerking van de antwoordalternatieven, die in           het pakket zijn opgenomen, zijn aangepast aan de plattelandssituatie.
       - Als de kern te groot is, komt de praktische uitwerking van DORP inZICHT in           het gedrang.

Een onderzoek door bewoners

Het onderzoek in DORP inZICHT wordt niet uitgevoerd door externen maar door de bewoners zelf. DORP inZICHT biedt de bewoners alle nodige hulpmiddelen om dat onderzoek in hun dorp zelf op te starten en uit te werken. Op die manier past het instrument in een bottom-up benadering -een beweging van onderuit- waarbij wakkere burgers iets willen weten over hun leefgemeenschap of iets willen veranderen aan de leefomstandigheden.

Een onderzoek voor bewoners

Het onderzoek laat de bewoners aan het woord. Immers, wie kan beter oordelen over het alledaagse leven in een dorpsgemeenschap dan de inwoners zelf. Zij zijn het best geplaatst om aan te geven wat het leven en wonen in hun woonplaats aangenamer kan maken. De richtlijn hierbij is dat alle inwoners vanaf 12 jaar een vragenlijst ontvangen. Dit onderzoek zorgt ervoor dat de noden en behoeften van alle dorpsbewoners op een eenvoudige manier in kaart worden gebracht.